[vc_row][vc_column][vc_column_text]Disclaimer – Knipping Party Rental v.o.f.

De webpagina: Iedere webpagina waarin Knipping Party Rental v.o.f. een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden

Knipping Party Rental v.o.f.: De bevoegde uitgever van de webpagina

Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)

U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt

De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

ARTIKEL 2

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

ARTIKEL 3

Knipping Party Rental v.o.f. spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

ARTIKEL 4

Knipping Party Rental v.o.f. verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

ARTIKEL 5

Knipping Party Rental v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

ARTIKEL 6

Knipping Party Rental v.o.f. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Knipping Party Rental v.o.f. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

ARTIKEL 7

Behoudens deze disclaimer, is Knipping Party Rental v.o.f. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

ARTIKEL 8

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

ARTIKEL 9

Knipping Party Rental v.o.f. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Knipping Party Rental v.o.f. de toegang tot de webpagina monitoren.

ARTIKEL 10

U zal Knipping Party Rental v.o.f., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]